hương Hiệu

MBBank chuẩn bị nhận chyển giao bắt buộc ngân hàng nào?

Tại đại hội cổ đông thường niên vào ngày 25/4 tới, MBBank sẽ thông tin việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại

EVN muốn cấp điện lưới cho Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển

Sau khi phân tích các phương án cấp điện cho Côn Đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) muốn cấp điện lưới cho Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển.