"nong-dan" (Có 2 kết quả)

Nông dân trồng lúa thắng lớn

Vụ lúa đông xuân 2020-2021 tại ĐBSCL đang bắt đầu thu hoạch, ghi nhận cho thấy nông dân trồng lúa đã thắng lớn nhờ lúa trúng mùa và được giá.